Går trekket på en fast dato?

Ja, trekkdato er 1. eller 15. i måneden. Dersom du ønsker å starte etter første i måneden, betaler du bare for de dagene du begynner senere.