TIMEPLAN

Oversikt over klassene

Vi har også gjort endringer i klasse navnene våre for den kommende perioden. Under vil du se endringene i skjema form.

Når du føler deg komfortabel med det som læres i timene, spør instruktøren din om du er klar for å gå videre til neste nivå, eller hva du eventuelt må jobbe mer med.

OLD CLASS NAME

NEW CLASS NAME 

 

 

FIT & FUN

STRENGTH & CONDITIONING

 

 

BEGINNER POLE

POLE LEVEL 1

TRICKS&COMBOS 1

 

INTERMEDIATE POLE

POLE LEVEL 2

TRICKS&COMBOS 2

CREATE & EXPLORE 2

ADVANCED POLE

POLE LEVEL 3

TRICKS&COMBOS 3

CREATE&EXPLORE 3

LYRICAL

CONNECT & FLOW

 

 

OPEN POLE

EVOLVE

 

 

HEELS

SENSUAL

CHOREOGRAPHY

LIQUID MOTION

OPEN POLE SPIN

EXPLORE SPINNING POLE

 

 

EGENTRENING

SELF EXPLORATION