Endringer

Sometimes Aerial & Pole Fitness AS har rett til å endre på timeplanen etter behov. Dette hører til unntakene men kan forekomme dersom det er absolutt nødvendig. Workshops og private arrangement kreditteres dersom vi ikke finner en tilfredsstillende løsning for deg.