Medlemskap

Sometimes Aerial & Pole Fitness AS tilbyr disse medlemskapene: uten bindingstid, 6-Måneders Medlemskap og 12-Måneders Medlemskap. Tegning av medlemskap er en bindende kontrakt mellom medlemmet og Sometimes Aerial & Pole Fitness AS. Et medlemskap er personlig og klasser kan ikke benyttes av andre enn medlemmet selv. Medlemmer booker selv klasser online. Sometimes Aerial & Pole Fitness AS forbeholder seg retten til å utestenge deltakere som ikke følger Standardvilkår, viser tegn til overtrening eller skade eller som på annen måte ikke følger instruksjonen til instruktører og som på denne måten kan sette egen eller andres helse eller sikkerhet i fare.

Regler for reservasjon av klasser

Online booking av klasser kan skje opp til 7 dager frem i tid. Deltakere må møte minst 5 minutter før klassens start og sørge for å bli registrert på klassen og å få med seg hele oppvarmingen.

Regler for kansellering av klasser

Deltakere som kommer mer enn 5 minutter for sent vil ikke få adgang til klassen og vil ilegges et no show/sen avbestillingsgebyr på 100kr per gang. Gebyret trekkes fra medlemmets bankkort. Kansellering må skje innen 8 timer før klassen. OBS! Dette gjelder også ventelisteplass. Dersom sen avbestilling/no show skjer 3 ganger, forbeholder Sometimes Aerial & Pole Fitness AS seg retten til å fryse online-reservasjon i 1 uke. All booking i denne uken vil bli avbestilt og du vil verken kunne booke online, på telefon eller på e-mail. Du må selv møte opp i studio og får tildelt plass på klasser på Stand-By, dersom det er ledig plass.

Frys av medlemskap

12-måneder medlemskap kan fryses gratis i 1 måned på følgende vilkår: Frys medlemskapsskjema skal fylles ut og leveres av medlemmet til Sometimes resepsjon innen 30 dager før neste auto-pay trekkdato.

Frys av medlemskap kan også søkes ved graviditet, sykdom, skade etc. og kan godkjennes ved fremleggelse av dokumentasjon fra lege eller lignende. Skjema for frys av medlemskap skal leveres til Sometimes`resepsjon senest 30 dager før neste trekk eller så snart som mulig ved sykdom, skade etc.

Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap i løpet av bindingstid kan godkjennes ved flytting lenger enn 50 km fra studios plassering (dokumentasjon påkrevd) og ellers ved dokumenterbare årsaker til at medlemmet ikke lenger kan benytte seg av sitt medlemskap (kronisk skade, sykdom som gjør en forhindret i å benytte medlemskapet).